COLDA.be : collection of data   

Data collectie wordt steeds belangrijker voor bedrijven om een beter inzicht te verkrijgen in de marktwerking. Het laat bedrijven toe om hun marketing strategieën te optimaliseren op basis van de vergaarde cijfers.

Er zijn verschillende manieren waarop marketeers te werk kunnen gaan om de gewenste data te verkrijgen. De meest voor de hand liggende manier is om rechtstreeks verkoopcijfers van hun producten te verzamelen bij tussenhandel.

Het verzamelen van merk gebonden verkochte volumes in de sector van bieren en frisdranken blijft een probleem in België om wille van het uitgebreide netwerk van verdelers en het gebruik van diverse softwarepakketten of software op maat. Dat zorgt voor extra complexiteit voor de fabrikanten of invoerders.

Het probleem

Het verzamelen van de verkoopcijfers bij honderden drankenhandelaars vereist uitgebreide manuele handelingen om de gegevens op een bruikbare manier te verzamelen. Het is quasi onmogelijk om dit voor elk merk of individueel product te doen. Bovendien hanteert de Belgische Privacy Commissie strikte richtlijnen voor het verwerken van persoonsgebonden informatie, waardoor het ganse verwerkingsproces daarop afgestemd moet worden.

COLDA.be is de oplossing van dit probleem

COLDA.be heeft veel ervaring in het verzamelen en beheren van data door te zorgen voor een systematisch en cyclisch handelingsplan dat al de moeilijkheden ondervangt zodat een nauwkeurige perfect legale meting kan gebeuren van de verkoopvolumes.

Hoe werkt het ?

COLDA.be verzamelt alle verkoopinfo (RAD of Retail Account Data) bij de meewerkende drankenhandelaars in België, en dit bij voorkeur zowel de HoReCa volumes (On-Trade) als de verkopen in de drinks.

COLDA.be coördineert de volledige informatiestroom vanaf de bron tot en met de verwerking van die data. Belangrijk daarbij is om te zien of de data in dezelfde lijn blijven liggen om eventuele afwijking in detail na te kijken, en dit voor alle getraceerde merken en/of producten. Tot slot worden individuele productomschrijvingen omgevormd naar uniforme COLDA-productcodes die dan op hun beurt desgewenst omgezet worden naar de SKU's van de leverancier.

COLDA.be wil de verkoopdata van alle drankenhandelaars kunnen verwerken en doet dat door het ontwikkelen van een eenvormige export, in overleg met fabrikanten van het gebruikte softwarepakket. Op die manier heeft de drankenhandelaar slechts één aanspreekpunt wat data collectie betreft. Zo wordt de maandelijkse export beperkt tot een éénmalige simpele handeling die quasi geen overlast bezorgt. Indien een leverancier interesse heeft in de verkoopcijfers van zijn producten bij een drankenhandelaar, dan dient hij daartoe contractuele afspraken te maken met de drankenhandelaar over het soort data en de gewenste frequentie. Pas dan kan COLDA.be aan de slag gaan en die overeenkomst uitvoeren, zonder extra werk of kosten voor de drankenhandelaar.

COLDA.be is de ideale partner voor de Belgische drankenhandelaars om hen van dienst te zijn bij alle mogelijke soorten 'Data Gathering' door hun leveranciers.

COLDA.be kan hen daarbij van dienst zijn met juridisch advies, software en technische diensten.

CONTACT

COLDA.be vrijblijvend contacteren kan via telefoon op 014/59.10.35 of via e-mail op info@colda.be